Mój Prąd 4.0. Skorzystaj i uzyskaj nawet 31 tys. zł na fotowoltaikę, magazyn energii i nie tylko. Zostało niewiele czasu

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
Mój Prąd w 2023 r. działa według nieco innych zasad niż wcześniejsze edycje popularnego programu dopłat.
Mój Prąd w 2023 r. działa według nieco innych zasad niż wcześniejsze edycje popularnego programu dopłat. Dariusz Bloch / Polska Press / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE
Program Mój Prąd 4.0 pozwala uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż fotowoltaiki oraz innych urządzeń takich jak magazyn energii. Dotacja dla osób rozliczających się za prąd w systemie net-billingu może sięgnąć nawet 31 tys. zł. Sprawdź, jakie są zasady Mojego Prądu 2023 i do kiedy można złożyć wniosek.

Spis treści

Mój Prąd 4.0. Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie i jak to zrobić?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 w dniu 15 kwietnia 2022 r. Wnioski można składać do 31 marca 2023 r. (termin przedłużono, pierwotnie upływał 22 grudnia 2022 r.). Maksymalna kwota dotacji to 31 tys. zł.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie elektronicznie (papierowe wnioski będą odrzucane). Składa się je za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie (żeby się zalogować, konieczny jest profil zaufany lub e-dowód). Dokładna instrukcja znajduje się na stronie programu.

Do wniosku należy dodać wymagane załączniki w wersji cyfrowej:

 • potwierdzenie przejścia na net-billing, wydawane przez operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) albo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • faktury za dostawę i montaż dofinansowanych urządzeń,
 • potwierdzenie dokonania płatności za dofinansowane urządzenia,
 • zaświadczenie OSD,
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – potwierdzenie pełnomocnictwa,
 • w przypadku zakupu magazynu energii lub systemu HEMS – protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie o samodzielnym montażu,
 • w przypadku zakupu magazynu energii – dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej

Mój Prąd 2023 – kto może wziąć udział?

Z programu mogą skorzystać prosumenci (użytkownicy fotowoltaiki) pod warunkiem, że rozliczają się w systemie net-billingu. Przypomnijmy, że chodzi o nowe zasady rozliczeń obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r. Prosumenci którzy rozliczają się według wcześniejszego systemu opustów (tzw. net-metering) i chcą skorzystać z Mojego Prądu 4.0, też mogą to zrobić, o ile nie skorzystali wcześniej z dofinansowania do fotowoltaiki i przejdą na net-billing. Żeby to zrobić, wystarczy złożyć swojemu dostawcy prądu odpowiednie oświadczenie na piśmie. Trzeba jednak pamiętać, że po przejściu na net-billing nie można już wrócić do systemu opustów.

Jak zapewnia rząd, osoby, które nie otrzymały dofinansowania w poprzedniej edycji, podobnie jak tej pory mogą wnioskować o pieniądze w nowej edycji. Z kolei osoby, które uzyskały dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 4.0 przed dniem 15 grudnia 2022 r., otrzymają podwyższoną dotację (od tej daty możliwe do uzyskania kwoty wzrosły).

– Warunkiem wypłaty zwiększonego dofinansowania będzie złożenie przez Beneficjenta (...) oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wypłatę zwiększonego dofinansowania oraz potwierdzenie aktualności lub aktualizacja danych zawartych w złożonym już wniosku o dofinansowanie, a także wskazanie rachunku bankowego, na który wypłacona zostanie dotacja – podaje strona programu.

Dotacje w programie nie tylko na fotowoltaikę

Czwarta edycja programu mocno różni się od poprzednich. W Moim Prądzie 4.0, podobnie jak w poprzednich edycjach, można uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie nie obejmuje zwiększenia mocy już posiadanej instalacji. W ramach tegorocznego programu można jednak uzyskać także dotację na zakup dodatkowych urządzeń, pozwalających m.in. zużywać wyprodukowany prąd na miejscu.

– Chcemy postawić na to, aby zachęcać prosumentów do autokonsumpcji energii, którą wytworzą u siebie w gospodarstwie, żeby jak najmniej tej energii trafiało do sieci elektroenergetycznej. To pozwoli przede wszystkim uchronić sieci niskiego napięcia przed przeciążeniami, które powstają przy tak dużej liczbie prosumentów. Skorzysta też na tym beneficjent, bo dostanie dofinansowanie na dodatkowe komponenty – zapowiada Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, w rozmowie z Newserią Biznes.

Poniżej znajduje się dokładna lista przedsięwzięć, na które można otrzymać pieniądze:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,
 • zakup i montaż magazynów ciepła o pojemności minimum 20 dm3 – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł),
 • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Wysokość dofinansowania w Moim Prądzie 2023. Ile można otrzymać?

Kwoty dofinansowania, jakie prosument może uzyskać w 2022 r. w ramach Mojego Prądu, zostały zwiększone od 15 grudnia 2022 r. To, ile pieniędzy uzyska prosument, zależy od tego, jaki zakres inwestycji planuje. Im jest on większy, tym wyższe kwoty można otrzymać.

– Wysokość dotacji będzie zależeć od skali inwestycji, np. od tego, czy oprócz paneli fotowoltaicznych zdecydujemy się także na montaż magazynu energii – wyjaśnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa cytowana przez enerad.pl.

Nowi prosumenci oraz dotychczasowi prosumenci, którzy przejdą na net-billing i nie korzystali przedtem z rządowego dofinansowania na zakup fotowoltaiki, mogą otrzymać:

 • do 6000 zł na fotowoltaikę – jeśli chcą kupić same panele fotowoltaiczne,
 • do 7000 zł na fotowoltaikę – jeśli chcą kupić panele plus inne urządzenia.

Ci, którzy wybiorą drugą opcję (szerszy zakres inwestycji), mogą uzyskać dodatkowe pieniądze:

 • do 5000 zł na magazyn ciepła,
 • do 16 000 zł na magazyn energii elektrycznej,
 • do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku dotychczasowych prosumentów, którzy już kiedyś uzyskali dofinansowanie na zakup instalacji z któregoś z rządowych programów. Oni również mogą starać się o pieniądze (pod warunkiem, że przejdą na net-billing), ale uzyskają niższe kwoty:

 • do 3000 zł na samą fotowoltaikę (tylko przy dodaniu któregoś z poniższych urządzeń dodatkowych),
 • do 5000 zł na magazyn ciepła (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),
 • do 16 000 zł na magazyn energii elektrycznej (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),
 • do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Najważniejsze zasady programu. Jak wziąć udział?

Inwestor biorący udział w Moim Prądzie najpierw realizuje inwestycję, podpisuje umowę kompleksową ze sprzedawcą energii i montuje licznik dwukierunkowy, a następnie rozlicza inwestycję i otrzymuje zwrot kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie na koszty poniesione od 1 lutego 2020 r. Posiadacz kilku instalacji może uzyskać osobne środki na każdą z nich (dla każdej można złożyć oddzielny wniosek).

Dofinansowywana instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana zarówno na budynku, jak i na gruncie. Inwestor, który otrzymał dofinansowanie, ma obowiązek korzystać z instalacji przez minimum 5 lat od daty wypłaty pieniędzy. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

– Dotację z programu Mój Prąd można (...) połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania – podaje strona programu.

Net-billing a system opustów – główne różnice

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2022 r. zniknął funkcjonujący przedtem system opustów w przypadku nowych prosumentów. Przed zmianą posiadacze paneli fotowoltaicznych mogli za darmo oddawać nadwyżkę wytworzonej energii do sieci, traktując ją jak bezpłatny magazyn prądu.

– System opustów polegał na tym, że oddawaliśmy całą niewykorzystaną część energii, natomiast 80 proc. tego, co oddaliśmy, mogliśmy później odebrać bez dodatkowych opłat – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW cytowany przez Newserię Biznes.

Teraz każda nowa instalacja automatycznie podlega pod system net-billingu. Nowy system działa na innych zasadach niż poprzedni. Zamiast odzyskiwać za darmo większość energii z sieci, prosumenci sprzedają ją, a następnie z powrotem odkupują po cenach rynkowych.

Zmiana dotyczy jednak tylko nowych prosumentów, którzy podłączyli instalację po 31 marca 2022 r. Dla dotychczasowych prosumentów nic się nie zmieniło i mogą oni jeszcze przez 15 lat korzystać z systemu opustów. Jeśli jednak chcą skorzystać z czwartej edycji Mojego Prądu, muszą przejść na nowy system rozliczeń.

Sięgnij po energię ze słońca

kup najtaniej

ceneo

BLUETTI PV120 120W Panel fotowoltaiczny

1 444,00 zł

kup najtaniej

SolarEdge

INWERTER SOLAREDGE SE10K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi

8 590,00 zł

kup najtaniej

ceneo

Allpowers Ap-Sp5V 21W (APSP5V21W)

249,00 zł

kup najtaniej

SolarEdge

INWERTER SOLAREDGE SE5K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi

5 856,78 zł

kup najtaniej

ceneo

Bluetti SP200 200W

1 599,00 zł

kup najtaniej

Victron Energy

Victron Energy Series 4A 175W-12V

870,00 zł

kup najtaniej

Sola

Phonosolar PS415M4-22/WH 415W

716,00 zł

kup najtaniej

SolarEdge

Solaredge Inwerter 3-Fazowy Wifi Se9K-Rw0Teben4

8 973,00 zł

kup najtaniej

ceneo

Bigblue 20W (B433)

179,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polska w czołówce Europy! Jest raport CBRE

Materiał oryginalny: Mój Prąd 4.0. Skorzystaj i uzyskaj nawet 31 tys. zł na fotowoltaikę, magazyn energii i nie tylko. Zostało niewiele czasu - RegioDom.pl

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na szczecinek.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie