Sąd Rejonowy w Szczecinku

Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 42

Sąd Rejonowy w Szczecinku.

Sąd Rejonowy w Szczecinku posiada w swojej właściwości sprawy:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej