Restauratorka ze Szczecinka pisze list do premiera. Jest odpowiedź

Rajmund Wełnic
Rajmund Wełnic
Pizzeria Karolinka w Szczecinku
Pizzeria Karolinka w Szczecinku Rajmund Wełnic
Małgorzata Markowska, restauratorka ze Szczecinka tak zaczyna swój list: - Szanowny Panie Premierze! Nie pracujemy już trzeci miesiąc ,a pomocy od Państwa wciąż nie widać. Za kilka dni skończy się styczeń, jeszcze nie ma umorzenia składek ZUS za listopad. Mało tego nie otrzymaliśmy nawet postojowego za listopad. Od ponad 30 lat prowadzimy wraz z mężem restaurację w Szczecinku.

Małgorzata Markowska prowadzi w Szczecinki pizzerię Karolinka przy ulicy Polnej. Tak pisze do premiera Mateusza Morawieckiego: - Po suchych latach rządów PO- PSL - zaświeciło słońce. Społeczeństwo otrzymało realną pomoc od państwa w postaci programów społecznych. Nareszcie mogliśmy odczuć wyraźną poprawę w naszym małym biznesie. Ludzie zaczęli korzystać z „luksusu” jakim jest zamówienie jedzenia dla rodzin 2+3 czy 2+4 i więcej. W naszym mieście jest dużo takich rodzin. Przychodzili do nas chwaląc aktualny status swoich rodzin. Od ponad trzech miesięcy lokal świeci pustkami, a wystraszeni obostrzeniami ludzie zamknęli się w domach.

I dalej: - Do rzeczy: spadek obrotów w naszej rodzinnej firmie w miesiącach październik - listopad w roku 2020 wyniósł 80 procent. Podczas „wiosennego zamknięcia” pomoc Państwa zadziałała bez zarzutu. Po skończonej pracy około godziny 22 wniosek złożony o postojowe skutkował nazajutrz wpływem na konto firmowe.

Dziś mimo złożonego poprawnie wniosku świadczenia postojowego w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy. Co z kolejnymi miesiącami? Nie mamy środków na opłacenie kolejnych świadczeń na rzecz ZUS, na rzecz operatorów energii elektrycznej i cieplej czy na rzecz Gminy, w której żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą. Wisi nad nami nieopłacony podatek od nieruchomości (podniesiony o blisko 60 procent rok do roku), a za kilka dni opłata za koncesję z tytułu sprzedaży alkoholu, którego notabene nie sprzedajemy od trzech miesięcy i nie wiadomo kiedy zaczniemy sprzedawać. Już prawie nie pływamy, bo lód nad nami zamarza.

Kontynuuje: - Tarcza 2.0 – nie dla nas. Mimo wszystkich spełnionych warunków z wyjątkiem zatrudnienia. Owszem, zatrudniamy jedną osobę, ale od połowy października - przed wejściem w życie nowych obostrzeń. Przecież zarówno Tarcza 2.0 jak Tarcza 6.0 dotyczą okresu od połowy października, listopada itd...
Mąż bardzo ciężko we wrześniu przeszedł Covid. Musieliśmy się zdecydować na zatrudnienie pracownika. Tak niedobrze, że nie w lipcu! kiedy jeszcze jako tako to szło nawet do września kiedy odbywały się przyjęcia po Pierwszych Komuniach - gdzie spadek przewidywanych gości to 20 procent. Oboje wraz z mężem jesteśmy w grupie 60+. Ja na emeryturze 1.145 zł netto po trzydziestu latach na swoim. Mężowi brakuje trzy lata do emerytury.

I pyta: - Co mamy dalej robić? Nie stać nas na prawników i otwieranie biznesu w czasie obostrzeń. Może warto zweryfikować założenia Tarcz. Może trzeba pomyśleć o takich firmach jak nasza. Jeśli zostały środki z Tarczy 1.0 to może warto dać szansę malutkim u progu zakończenia działalności? Co takiego wydarzyło się w naszym kraju, że system z marca- maja nie działa dzisiaj?

Rozumiem, że Pan Premier pracuje nad Nowym Ładem, ale nie będzie Nowego Ładu bez nas małych przedsiębiorców. Staną przeciwko Nowemu Ładowi mimo, że jesteśmy za, Z całym szacunkiem - teraz jest czas - żeby jeszcze coś naprawić. Nie mamy już możliwości dalszego funkcjonowania.

Z poważaniem Małgorzata Markowska.

AKTUALIZACJA
Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju nadeszła szybko

Szanowna Pani,
dziękujemy za wiadomość oraz z a podzielenie się w niej sytuacją, w jakiej znalazła się Państwa Firma. Zdajemy sobie sprawę z niezwykle trudnej sytuacji przedsiębiorców, dlatego chcemy zapewnić, że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku, pozostaje w kontakcie z przedsiębiorcami z różnych branż i analizuje potrzeby w zakresie wprowadzenia dalszych ułatwień dla tych firm, które najmocniej odczuły skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w Polsce.

Poniżej uprzejmie przekazujemy informacje w zakresie dostępnego wsparcia - mamy nadzieję, że okażą się one dla Państwa przydatne.

Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Obie tarcze są narzędziami osłonowymi, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem.

Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów z tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br., w tym ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek ZUS albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej. Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Pomoc ta jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat ulg i umorzeń składek do ZUS dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia. Ponadto zostały wprowadzone inne ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Wsparciem przedsiębiorców zajmuje się również Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). BGK oferuje finansowanie, a także systemy poręczeń i gwarancji w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”. Informacje na temat oferty wsparcia BGK dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/mikro-male-isrednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/.

Dostępna jest także pomoc dla firm w kryzysie, której operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Podstawą tego wsparcia jest przygotowana przez MRPiT ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. Na pomoc firmom w kryzysie jest do dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Wniosek o wsparcie można złożyć w ARP bezpośrednio, elektronicznie na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. Informacje na temat zasad wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie ARP: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy.

Przedsiębiorcy doświadczający trudności na skutek epidemii mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej w postaci:

odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
- na wskazanych w przepisach warunkach. Ponadto zostały wprowadzone inne ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą także skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów unijnych na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Szczegółowe informacje na temat programów i instytucji finansujących dostępne są na stronie KPK ds. Instrumentów Finansowych: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/.

Przedsiębiorców na bieżąco wpiera również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która na swojej stronie w zakładce „Biznes a koronawirus” zamieszcza informacje na temat prowadzenia działalności w trakcie epidemii. Do 12 marca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie dostosowania firmy do nowych realiów rynkowych https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid.

Aktualizacja informacji o przysługującej firmom pomocy dokonywana jest na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa (infolinia: 732 122 500 lub 22 484 84 84).

Mamy nadzieję, że przekazane wyjaśnienia umożliwią Państwu podjęcie stosownych działań oraz rozwiązanie zaistniałych trudności.

Łączę wyrazy szacunku,

Agnieszka Mordyńska
Wydział Współpracy z Inwestorami
Departament Rozwoju Inwestycji
Ministerstwo Rozwoju

Jest i riposta Małgorzaty Markowskiej
Przyznam, że odpowiedź na mój list przyszła bardzo szybko. Pan Premier zapewne nie widział go na oczy, wszak ma od tego ludzi co jest dla mnie zrozumiałe i nie kwestionuję tego faktu.
Ponieważ odpowiedź przyszła z Departamentu Inwestorów podejrzewam, że wspomniane rozmowy z przedsiębiorcami różnych branż toczą się na równie wysokim szczeblu (z inwestorami a nie przedsiębiorcami- zwłaszcza małymi). Wskazane przez Panią formy wsparcia są nam znane - ponieważ interesujemy się wszelkimi narzędziami, które pomogą nam przetrwać w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Tu miałam zamiar napisać, że odnoszę wrażenie - ale nie - jestem wręcz przekonana, że jesteście Państwo oderwani od rzeczywistości, a może to tylko niezwracanie uwagi na to o czym się do Państwa pisze.
Z całym szacunkiem - piszę o braku postojowego za listopad - (nie ma go do dziś) i o tym, że tarcza marcowa zadziałała bez zarzutu. Dostali wszyscy - nawet emeryci prowadzący działalność. Jakby ktoś nad Polską rozsypał tysiące worków z pieniędzmi z lecącego samolotu.
Rozumiem, że owe worki są puste i w dodatku dziurawe.
Wszystkie wskazane przez Panią formy wsparcia są nam znane - tylko, że nie są dla nas -małych rodzinnych firm, a są skierowane do rekinów finansowych i cwaniaków.Wkrótce wiele małych firm się pozamyka, bo zakład energetyczny jakby nie był poinformowany o trudnościach - odetnie prąd bez mrugnięcia okiem. Władze takich gmin jak Szczecinek nie umorzą nam podatku od nieruchomości -bo nie mają na taki cel dotacji. Opisałam to przecież w liście.
Listopad już dawno minął, mało tego - minął też grudzień, a za chwilę skończy się styczeń.
Aktualnie akcja propagandowa z szczepieniem przeciw COVID przysłoniła inne tematy.
Krótko i na temat - mam wrażenie - nie - jestem wręcz przekonana, że na nic się zda to moje pisanie.
Poczekamy na Nowy Ład.
Z wyrazami szacunku.
Małgorzata Markowska.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie